Türkçe
Türkçe, 07.05.2020 21:02, Justenfevzi7

Lütfen cevaplarmisiniz


Lütfen cevaplarmisiniz

Cevap
Toplam cevaplar: 3

Diğer konular Türkçe

Konu
Türkçe, 14.06.2019 05:00, iejeueksls
Bana 20 tane gerçek özne söyler misiniz
Cevaplar: 1
Konu
Türkçe, 14.06.2019 16:16, isaayik195p3a79l
3. ağızdan anlatım i̇le i̇lgili paragraf acil daha çok odevim var ya allahım çıldıracağım
Cevaplar: 2
Konu
Türkçe, 15.06.2019 00:00, azra218
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? a)bugünlerde boşum işleri çabuk yetiştireceğim b)hiçbir işe yaramadığı gibi bir de ortalarda boş boş geziniyor c)onun boş laflarına karnım tok d)boş kutuları yukarıya taşımalısın
Cevaplar: 1
Konu
Türkçe, 15.06.2019 09:00, selda3333
Bir dış açısı 40° olan bir düzgün çokgenin bir kenar uzunluğu 2 cm ise çevresi kaç cm’dir?
Cevaplar: 2
Doğru cevabı biliyor musun?
Lütfen cevaplarmisiniz
...

Konularda sorular

Konu
Matematik, 28.07.2020 09:58
Konu
Matematik, 28.07.2020 09:58
Sitede ödev cevapları: 7834881