Türkçe
Türkçe, 08.06.2019 12:54, aerenizmirli

Hakem düdük çaldı mı oyun başlayacak cümlesi (sebep sonuç cümlesimi? amaç sonuç cümlesimi? koşul sonuç cümlesimidir? )

Cevap
Toplam cevaplar: 2

Diğer konular Türkçe

Konu
Türkçe, 12.06.2019 11:12, hamaratumut61
Aşağdaki varlıkların çağrıştırdığı üçer kelime yazalım
Cevaplar: 1
Konu
Türkçe, 12.06.2019 11:12, galatasaray3737
Is olus durum bildiren ornek 9 tane
Cevaplar: 1
Konu
Türkçe, 12.06.2019 11:12, unal48
Anlamlarını ve birer cümle kurınuz acill lütfenn
Cevaplar: 1
Konu
Türkçe, 12.06.2019 12:14, megedeliboyraz
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır. a batı-doğu b cevap-yanıt c bolluk-kıtlık
Cevaplar: 1
Doğru cevabı biliyor musun?
Hakem düdük çaldı mı oyun başlayacak cümlesi (sebep sonuç cümlesimi? amaç sonuç cümlesimi? koşul s...

Konularda sorular

Konu
Fen ve Teknoloji, 24.02.2020 20:01
Konu
Bilgisayar, 24.02.2020 20:01
Konu
Matematik, 24.02.2020 20:01
Sitede ödev cevapları: 7790699