Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler, 07.05.2020 21:02, unicornluklima

Halkın oyuyla seçilen belediye başkanlarının görevlerini özgürce yapabilmeleri sosyal devlet olanın bir gereği midir??

Cevap
Toplam cevaplar: 1

Diğer konular Sosyal Bilgiler

Konu
Sosyal Bilgiler, 13.06.2019 22:00, iejeueksls
Osmanlının toplumsal ekonomik yapısı ne acil
Cevaplar: 1
Konu
Sosyal Bilgiler, 15.06.2019 01:00, Bot12
Sadrazam vezirler kazasker defterdar nişancı reissülküttap şeyhülislam kaptan ı derya hepsini araştır
Cevaplar: 2
Konu
Sosyal Bilgiler, 15.06.2019 10:00, cerem00
Pasinler ve malazgirt savaşları ile bizans i̇mparatorluğu'nu yenerek anadolu'ya yerleşmeye başlayan türk i̇slam devleti hangisidir
Cevaplar: 1
Konu
Sosyal Bilgiler, 16.06.2019 01:00, Ortaokulodevleri2019
Atatürk ülkemizde iletişimin gelişmesi icin neler yapmış
Cevaplar: 1
Doğru cevabı biliyor musun?
Halkın oyuyla seçilen belediye başkanlarının görevlerini özgürce yapabilmeleri sosyal devlet olanın...

Konularda sorular

Sitede ödev cevapları: 7834828