Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler, 08.06.2019 12:54, esrayaksi123

Ur, uruk, lagaş,eridu, nippur şehir devletleri vardır

Cevap
Toplam cevaplar: 1

Diğer konular Sosyal Bilgiler

Konu
Sosyal Bilgiler, 12.06.2019 11:12, Bot12
I. kendi adına para bastırdı. ii. karacahisar, yarhisar, bilecik alındı. iii. amcası dündar bey ile iktidar mücadelesi yaptı. iv. hutbe’de osman bey’in adının okunması. 4) osman bey’in döneminde yaşanan bu gelişmelerden hangileri bağımsızlığın ilan edildiğinin göstergesidir? a) i ve ii b) yalnız i c) i ve iv d) ii ve iii
Cevaplar: 1
Konu
Sosyal Bilgiler, 13.06.2019 07:00, gecekurdu154
Yükselme dönemi hükümdarlıgı hakkında bilgi
Cevaplar: 2
Konu
Sosyal Bilgiler, 13.06.2019 08:00, aleynaravza
Iskender kebabı hangi şehirde yaygındır
Cevaplar: 2
Konu
Sosyal Bilgiler, 13.06.2019 14:00, hmtcangul
1- batı cephesi komutanı ali fuat paşa'nın emrindeki kuvayımilliye birlikleri ile yunan kuvvetleri üzerine taarruzu, birliklerindisiplinsiz ve kumanda hiyerarşisinden yoksun olmasından dolayıyenilgi ile sonuçlanmıştır. bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisini ortaya çıkardığısöylenemez? a)i̇stanbul hükümeti'nin otoritesi artmıştır. b) kuvayımilliye'ye olan güven sarsılmıştır. c) düzenli ordu kurulmasına karar verilmiştir. d) yunan ilerleyişi devam etmiştir.2- birinci i̇nönü savaşı'nın kazanılmasından sonra, anlaşmadevletleri'nin londra konferansı'nı düzenlemelerinde,1. tbmm'nin güçlenmesinden korkmaları,| 11. tbmm'yle i̇stanbul hükümeti'ni uzlaştırmak istemeleri, iii. sevr'i yumuşatarak kabul ettirmek istemeleridurumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? a) yalnız! b) i ve ii c) i ve iii. d) i, ii ve iii.3- cumhuriyetin ilanından bir süre sonra cumhuriyetibenimsemeyen ve eski rejimi savunan bazı insanlar budüşüncelerinde başarıya ulaşmak için toplumdaki dini vegeleneksel duyguları kışkırtarak rejime karşı ayaklanmışlardır. aşağıdaki olay ve gelişmelerden hangisinin bu anlatılanlarla ilgisiolduğu söylenemez? a) şeyh sait olayı b) 31 mart vakasıc) kubilay olayı d)terakkiperver cumhuriyet firkası​
Cevaplar: 1
Doğru cevabı biliyor musun?
Ur, uruk, lagaş,eridu, nippur şehir devletleri vardır...

Konularda sorular

Konu
Matematik, 06.11.2019 06:09
Konu
Dil ve Anlatım, 06.11.2019 06:09
Sitede ödev cevapları: 7796801