Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler, 08.06.2019 12:54, aerenizmirli

Fatih sulatan mehmet dönemi kısaca maddeler halinge

Cevap
Toplam cevaplar: 1

Diğer konular Sosyal Bilgiler

Konu
Sosyal Bilgiler, 13.06.2019 02:00, uyuuyu
Kök türk yazıtlarında türk tarihine ışık tutacak hangi kültürel bilgiler yer almaktadır?
Cevaplar: 1
Konu
Sosyal Bilgiler, 13.06.2019 04:00, Ortaokulodevleri2019
Osmanlı devleti kuruluş yıllarında türk beylikleriyle mücadele edilmişmidir
Cevaplar: 1
Konu
Sosyal Bilgiler, 13.06.2019 04:00, Ahmet345cevap
Ilk türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü yer
Cevaplar: 2
Konu
Sosyal Bilgiler, 13.06.2019 22:00, egefilibe
2. kök türk devletinin kendine özgü alfabelerini kullanmaları ne anlayışıyla ilgilidir
Cevaplar: 1
Doğru cevabı biliyor musun?
Fatih sulatan mehmet dönemi kısaca maddeler halinge...

Konularda sorular

Konu
İngilizce, 25.02.2020 01:01
Sitede ödev cevapları: 7806200