Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler, 08.06.2019 12:54, ilkim0607

Bir solist rolü nün gerektirdiği görev ve sorumluluklar

Cevap
Toplam cevaplar: 1

Diğer konular Sosyal Bilgiler

Konu
Sosyal Bilgiler, 12.06.2019 11:12, vedat73960
10 kasım için resim önerisi olan varmı arkadaşlar
Cevaplar: 1
Konu
Sosyal Bilgiler, 12.06.2019 12:14, melikeecrin30
Türeyiş destanı hangi devlete aittir
Cevaplar: 2
Konu
Sosyal Bilgiler, 12.06.2019 13:00, selinn568
Ynt yayınları 6. sınıf sosyal soru bankasi
Cevaplar: 1
Konu
Sosyal Bilgiler, 13.06.2019 08:00, Katyismybird
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının kamu oluşturma ile ilgili fonksiyonları arasında gösterilmez? a-dünyadaki gelişmeleri takip etmek b-farklı görüşleri konuşabilmek c-farklı kürtürleri tanımak d-insanları belirli alanlarda sınırlamak (c diyen yanlış) 2-halkı bilgilendirme amaçlı kurulan, gündemi takip etmek ve halkı eğlendirme amacı ile kurulan kurum nedir? a-trt b-rtük c-tdk d-ttk (c diyen yanlış) 3-3te ise 4-5. sorular(foto)
Cevaplar: 1
Doğru cevabı biliyor musun?
Bir solist rolü nün gerektirdiği görev ve sorumluluklar...

Konularda sorular

Konu
Fen ve Teknoloji, 26.10.2019 20:32
Konu
Fen ve Teknoloji, 26.10.2019 20:32
Konu
Fen ve Teknoloji, 26.10.2019 20:32
Konu
Hayat Bilgisi, 26.10.2019 20:32
Sitede ödev cevapları: 7790699