Matematik
Matematik, 08.06.2019 12:54, caneracar03

Efe bilyelerini üçer üçer ve dörder dörder saydığında her seferinde 1 bilye eksik çıkmaktadır buna göre efe'nin bilyelerinin sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz

Cevap
Toplam cevaplar: 1

Diğer konular Matematik

Konu
Matematik, 12.06.2019 11:12, hmtcangul
3soruyu bulmakta zorlandığı yardım eder misiniz☺️
Cevaplar: 2
Konu
Matematik, 12.06.2019 14:00, problueturk
11. ali doktor 6 günde bir nöbet tutmaktadır. aylin hemşire de 4 günde bir nöbet tutmaktadır. i̇lk kez birlikte nöbet tuttuktan kaç gün sonra yine birlikte nöbet tutarlar? a) 4 b) 6 c) 10 d) 12 12. aşağıdakilerden hangisi bilimsel gösterimdir? a) 0,12 . 1017 b) 12 . 10-21 c) 0,25 . 10-7 d) 2,3 . 10-27 13. 43.82=2p olduğuna göre p kaça eşittir? a) 5 b) 8 c) 9 d) 12 14. a = 3 . 510 . 45 olduğuna göre a sayısı kaç basamaklı bir sayıdır? a) 9 b) 10 c) 11 d) 1216. aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asaldır? a) 12-38 b) 9 - 39 c) 18-25 d) 3-6 17. a ve b 1'den büyük doğal sayılar; ekok(a, b)=36 ve ebob(a, b)=1'dir. buna göre a+b kaça eşittir? a) 9 b) 13 c) 20 d) 37 18. k=2.33.52 l=22.3.52 buna göre ekok(k, l) kaça eşittir? a) 2.33.52 b) 22.33.52 c) 22.3.52 d) 2.3.52 19. 54 kg şeker ve 72 kg nohut birbirlerine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki torbalara doldurulacaktır. buna göre; a) kullanılacak torbaların kapasitesi en fazla kaç kg olabilir?
Cevaplar: 1
Konu
Matematik, 13.06.2019 02:00, azra218
Bir mağazada 18 tl'lik tişörtlerden 29 tane ve 37 tl'lik gömleklerden 11 tane satılmıştır buna göre mağazada toplam kaç tl satış yapılmıştır
Cevaplar: 2
Konu
Matematik, 13.06.2019 02:00, mrvyldr200900
A={x | x< 222 , x=2k , k€n} b={x | x< 111 , x=5k , k€n} olduğuna göre a(ters u var burada)b kümesinin eleman sayısını bulunuz? yardım edermisiniz hızlı lütfen
Cevaplar: 1
Doğru cevabı biliyor musun?
Efe bilyelerini üçer üçer ve dörder dörder saydığında her seferinde 1 bilye eksik çıkmaktadır buna g...

Konularda sorular

Sitede ödev cevapları: 7808352