Matematik
Matematik, 08.06.2019 12:54, successful93

Bir masadaki armutların sayısı 40 ile 60 arasındadır bu armutlar dörderli ve yedişerli olarak gruplara ayrılabileceğine göre kasadaki armut sayısı kaçtır

Cevap
Toplam cevaplar: 1

Diğer konular Matematik

Konu
Matematik, 12.06.2019 11:12, gokhanokan03
36×9=(36×a )-36=324 zihinden yapılan islam de a kaçtır
Cevaplar: 2
Konu
Matematik, 12.06.2019 12:14, hiwotalox
4a + 12 = 4b + 20 olduğuna göre a-b kaçtır ?
Cevaplar: 2
Konu
Matematik, 12.06.2019 12:14, ftmsra1972
Az önce de attım fakat resim gelmemiş.altını kalemle belirttiğim bu 2 işlemin cevabını söyler misiniz?
Cevaplar: 1
Konu
Matematik, 12.06.2019 12:14, FFB2003
4. aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? i. birbiri katı olan iki sayının ebob'u küçük sayıya eşittir. ii. aralarında asal iki sayının ekok değeri bu sayıların çarpımına eşittir. iii. i̇ki sayının ebob ve ekok değerlerinin çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. a) yalnız i b) i ve ii c) ii ve iii d) i, ii ve iii
Cevaplar: 2
Doğru cevabı biliyor musun?
Bir masadaki armutların sayısı 40 ile 60 arasındadır bu armutlar dörderli ve yedişerli olarak grupla...

Konularda sorular

Konu
Matematik, 19.06.2020 18:02
Konu
Türkçe, 19.06.2020 18:02
Konu
Matematik, 19.06.2020 18:02
Konu
Matematik, 19.06.2020 18:02
Konu
Fen ve Teknoloji, 19.06.2020 18:02
Sitede ödev cevapları: 7796680