Fen ve Teknoloji
Fen ve Teknoloji, 08.06.2019 12:54, kurtc58

Yıldızlar cetveli uluğ bey'e ait bir çalışmadır doğru mu yanlış mı

Cevap
Toplam cevaplar: 2

Diğer konular Fen ve Teknoloji

Konu
Fen ve Teknoloji, 13.06.2019 02:00, rumeysaaydemir777
Mayoz bölünmede gerçekleşen ve tür içi çeşitliliğe sebep olan olay nedir acil cevap lütfen arkadaşlar
Cevaplar: 1
Konu
Fen ve Teknoloji, 13.06.2019 03:00, sudenaztahirege2006
Acilen cevap lazım görünmüyor diye cevaplar kısmına yazarsanız rapor ederim. 54p
Cevaplar: 1
Konu
Fen ve Teknoloji, 13.06.2019 15:00, caneracar03
Dna’nın yapısındaki organik bazların eşlenmesi hangisinde doğru verilmiştir? a) a - c b) a - g c) a - t d) t – g
Cevaplar: 2
Konu
Fen ve Teknoloji, 13.06.2019 18:00, kaanalperkorkup4jwkr
Güneş tutulması ne kadar sürede gerçekleşir
Cevaplar: 2
Doğru cevabı biliyor musun?
Yıldızlar cetveli uluğ bey'e ait bir çalışmadır doğru mu yanlış mı...

Konularda sorular

Konu
Türkçe, 06.04.2020 08:01
Konu
Türkçe, 06.04.2020 08:01
Konu
Fen ve Teknoloji, 06.04.2020 08:01
Konu
Sosyal Bilgiler, 06.04.2020 08:01
Sitede ödev cevapları: 7807473