Fen ve Teknoloji
Fen ve Teknoloji, 08.06.2019 12:54, Bot12

Bir anne babanın bütün kan gruplarını taşıyan çocuklara sahip olduğu tespit edilmiştir. bu anne babanın kan grupları yönünden genotipi hangisidir? a) aa x bo b) ao x bo c) ab x oo d) ab x ao lütfe anlatarak

Cevap
Toplam cevaplar: 2

Diğer konular Fen ve Teknoloji

Konu
Fen ve Teknoloji, 12.06.2019 11:12, iejeueksls
Sürtünme kuvvetinin pürüzlü ve kaygan yüzeylerde ki uygulamaları
Cevaplar: 1
Konu
Fen ve Teknoloji, 12.06.2019 11:12, Ortaokulodevleri2019
Sarı tohum geni yeşil tohum genine baskın mıdır?
Cevaplar: 2
Konu
Fen ve Teknoloji, 13.06.2019 02:00, mrvyldr200900
250 adenin 250 guanin nükleotidi olan dna zincirindeki fosfat, şeker, sitozin ,timin sayısı nedir ?
Cevaplar: 1
Konu
Fen ve Teknoloji, 13.06.2019 03:00, cemkargu
Hasarlı dnaların onarımı hakkındaki çalaışmasıyla nobel ödülü kazanmış türk bilim insanı kimdir
Cevaplar: 1
Doğru cevabı biliyor musun?
Bir anne babanın bütün kan gruplarını taşıyan çocuklara sahip olduğu tespit edilmiştir. bu anne baba...

Konularda sorular

Konu
Sosyal Bilgiler, 06.07.2019 11:00
Sitede ödev cevapları: 7798772