DKAB
DKAB, 01.08.2020 18:58, aleynaravza

Hâtemü’l-Enbiyâ ne demektir? A) Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu ifade eden bir kavramdır.
B) Hz. Muhammed’in (s. a.v.) de herkes gibi insan olduğunu belirten kavramdır.
C) Hz. Muhammed’in (s. a.v.) güzel ahlaklı olduğunu ifade eden bir kavramdır.
D) Hz. Muhammed’in (s. a.v.) Allah’tan (c. c.) vahiy aldığını ifade eden bir kavramdır.

Cevap
Toplam cevaplar: 1

Diğer konular DKAB

Konu
DKAB, 14.06.2019 16:21, Emineylmz5534
Hz i̇brahim'in yolundan gidenlere ne denir
Cevaplar: 1
Konu
DKAB, 15.06.2019 13:00, chloemorris
Vicdanda yeri olmayanın dinde yeri olurmu ?
Cevaplar: 1
Konu
DKAB, 21.06.2019 00:00, galatasaray3737
5tane peygamber bulup bunların mucizelerini yazınız acil lütfen
Cevaplar: 2
Konu
DKAB, 22.06.2019 03:50, saim66
13-müslümanların bir yıl önce ziyaret edemedikleri kâbe’yi hudeybiye anlaşması gereğince bir yıl sonra ( 629 yılında ) ziyaret etmelerine ne denir? a) tebük seferi b) mute seferi c) umretü’l – kaza d) mekke’nin fethi
Cevaplar: 2
Sitede ödev cevapları: 7838514