DKAB
DKAB, 01.08.2020 18:58, arsask

I. Mâturîdîlik-İtikadi mezhep II. Eş’arîlik-Fıkhi mezhep
III. Yesevîlik-Tasavvufi mezhep
IV. Hanefilik-Fıkhi mezhep
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve III
D) I, III ve IV

Cevap
Toplam cevaplar: 3

Diğer konular DKAB

Konu
DKAB, 16.06.2019 22:00, mustafakarabas28
Yunus suresi kur'an ın kaçıncı suresidir
Cevaplar: 1
Konu
DKAB, 19.06.2019 03:00, gecekurdu154
Annem şu istediğinde canım istemiyor sonra getirmem cümlesinin ayetleri
Cevaplar: 1
Konu
DKAB, 19.06.2019 11:00, vedat73960
Hz. muhammed'in aile fertleri kimlerdir?
Cevaplar: 2
Konu
DKAB, 20.06.2019 03:00, fatmablk
Allah tarafından peygamberlere gönderilen dört büyük kitap vardır ama bunların dışında bazı peygamberlere bir kaç parçadan. gönderilmiştir noktalı yere ne gelmelidir.
Cevaplar: 2
Sitede ödev cevapları: 7838584