Biyoloji
Biyoloji, 08.06.2019 12:54, ilkim0607

Dna interfazın hangi evresinde kendini eşler

Cevap
Toplam cevaplar: 1

Diğer konular Biyoloji

Konu
Biyoloji, 12.06.2019 11:12, ceylos2010
Mitoz bölünme geçiren bir hücrenin sitoplazma miktarı ve organel çeşidi miktarı nasıl değişir
Cevaplar: 1
Konu
Biyoloji, 13.06.2019 12:00, Patik12
Bilimsel bir problemin çözümüne yönelik sunulan hipotez bilim insanlarının yaptığı kontrollü deneyler sonrasında desteklenmiyor ise bu hipotezi ortaya atan bilim insanının bu aşamada yapması gereken ilk iş seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir. a)problemi yeniden belirlemelidir b) kontrollü deneyi kendisi yapmalıdır c) yeni gözlemler yapmalıdır d) hipotezini akademik yayınlarla bilim çevrelerinde duyurmalıdır e) hipotezini kısmen ya da tamamen değiştirmelidir
Cevaplar: 1
Konu
Biyoloji, 13.06.2019 16:00, FFB2003
Biyolojinin sağlık alanında yaptığı çalışmalara örnekler nelerdir?
Cevaplar: 1
Konu
Biyoloji, 14.06.2019 00:00, EmreDedeEkim
Bir insanın kas hücrelerinde glikoz tüketimi artıyorsa bu hücrede; -laktoz -glikojen -karbondioksit moleküllerinden hangilerinin miktarı artabilir?
Cevaplar: 1
Doğru cevabı biliyor musun?
Dna interfazın hangi evresinde kendini eşler...

Konularda sorular

Konu
İngilizce, 23.10.2019 05:10
Sitede ödev cevapları: 7790699